Columns


Negatieve nalatenschap


HELP, IK BEN ERFGENAAM EN ER ZIJN ALLEEN MAAR  SCHULDEN, met die kreet vallen er nog wel eens klanten het kantoor binnen en roepen dan ‘dat ze met de nalatenschap niets te maken willen hebben’. Een begrijpelijke reactie, maar of dat de juiste is, is de vraag en waarom, dat zal ik hieronder uitleggen.

Negatieve boedel
Het gaat dus in dat geval om een negatieve nalatenschap en de laatste tijd merk ik dat die toenemen; dat komt omdat degene die is overleden (vele) schulden heeft gemaakt maar ook bijvoorbeeld omdat de waarde van de woning is gedaald en de hypotheekschuld die er op rust, niet is gedaald, maar gelijk is gebleven; en daar kan men niets aan doen. Dat overkomt u, maar het gevolg is wel dat er meer schulden dan bezittingen zijn.

AANVAARDEN of  VERWERPEN
Als u erfgenaam bent of wordt dan wordt u de vraag gesteld of u erfgenaam wilt zijn; u moet zich evenwel goed realiseren dat naast de bezittingen ook de schulden vererven. Als u gewoon erfgenaam wilt zijn, moet u verklaren dat u zuiver erfgenaam bent. Dat betekent dat als er schulden zijn u als erfgenaam in uw eigen vermogen aansprakelijk kunt zijn voor de schulden van de nalatenschap. Gelukkig zijn de meeste nalatenschappen positief, dus kan men rustig verklaren dat men erfgenaam wil zijn

Als de nalatenschap echt negatief is, kan men die verwerpen. Er moet dan een verklaring tot verwerping worden opgemaakt die naar de Rechtbank moet worden gestuurd. Maar wat veel mensen niet weten is dat er in dat geval plaatsvervulling optreedt, oftewel: u zadelt uw kinderen op met een probleem en de vraag is of dat wenselijk is.  Bovendien mag u dan ook niets meenemen uit de boedel, zelfs geen foto want u bent geen erfgenaam.

AANVAARDEN ONDER VOORRECHT VAN BOEDELBESCHRIJVING
De keuze tussen aanvaarden of verwerpen is dus vaak zwart/wit; het is alles of niets. Gelukkig is er een tussenweg want u kunt de nalatenschap ook aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving, oftewel: een nalatenschap beneficiair aanvaarden. U bent dan wel erfgenaam, maar u bent niet in uw eigen vermogen aansprakelijk voor schulden van degene die is overleden. Op die manier een nalatenschap aanvaarden is meestal wel een uitkomst. Overigens is het zo, dat als er minderjarigen bij een nalatenschap zijn betrokken of personen die onder curatele zijn gesteld dan wel onder bewindgestelden, dan moet de nalatenschap, ook als die positief, toch beneficiair aanvaard worden; de wet schrijft dat nu eenmaal voor.
Ook bij beneficiaire aanvaarding moet er een verklaring worden opgesteld die naar de Rechtbank moet worden gestuurd; deze verklaart dan dat de nalatenschap beneficiair is aanvaard.
Uiteraard kunt u over dit onderwerp met het kantoor bellen of een afspraak maken om een en ander te bespreken.