Columns


Als ik wilsonbekwaam ben mogen mijn echtgenoot en kinderen toch voor mij handelen?


Dit is wat ik vaak hoor in mijn praktijk van mensen, maar helaas is dit een groot misverstand.
Want wat gebeurt er nou eigenlijk als u wilsonbekwaam wordt en u bent niet meer in staat om zelf dingen te regelen?
Dit is een onderwerp waar gelukkig steeds meer mensen bij stil staan, voordat het te laat is. Het is namelijk heel belangrijk wat te regelen voordat u niet meer in staat bent om te handelen.
 
Op het moment dat u namelijk zelf niet meer in staat bent om te handelen, bent u ook niet meer in staat om wat te regelen. Maar wat houdt dat nu voor u in?
Als u niet meer in staat bent om zelf zaken te regelen zal uw vermogen onder bewind moeten worden gesteld. Ook als u getrouwd bent betekent dit namelijk niet dat uw echtgenoot of echtgenote dit voor u mag doen.
Wat is nu een bewind? Bij een bewind wordt er een bewindvoerder benoemd door de kantonrechter. De bewindvoerder kan namens u het vermogen “beheren”, maar hij mag niet beschikken. Dit betekent dat er in principe voor alle aankopen en verkopen machtiging van de kantonrechter moet zijn. Om te controleren of het vermogen juist beheerd is, moet de bewindvoerder jaarlijks rekening en verantwoording aan de kantonrechter afleggen. Dit betekent dat de bewindvoerder alle inkomsten en uitgaven aan de kantonrechter moet overleggen en dit ook moet verantwoorden.
 
Is een bewind te voorkomen? Ja dit is te voorkomen, maar het is wel van belang dat u wat regelt voordat u wilsonbekwaam bent.
Om een bewind te voorkomen kan er een levenstestament opgemaakt worden. In een levenstestament neemt u onder meer een volmacht op waarbij u aan iemand die u vertrouwt volmacht geeft om uw financiën te regelen.
Indien u niemand in uw omgeving kent in wie u het volste vertrouwen heeft, kunt u ons kantoor of onze stichting: Stichting Notariële Volmacht en Bewind tot gevolmachtigde of toezichthouder benoemen. Zo is er altijd notarieel toezicht over het handelen van de gevolmachtigde.
 
Op het moment dat u dan wilsonbekwaam wordt en niet meer zelf kan handelen, dan kan de gevolmachtigde (uw echtgenoot of kinderen) dit namens u doen en blijft de kantonrechter buiten beeld.
 
Wilt u weten wat in uw situatie het beste is? Dan kunt u altijd een afspraak maken met mij op kantoor, dan kunnen we samen vrijblijvend en kosteloos naar uw situatie kijken.
 
Miranda Heemskerk
Notaris te Voorhout
Herenstraat 49
2215 KE Voorhout
0252-215573
www.notariskantoorvoorhout.nl
info@notariskantoorvoorhout.nl