Columns


Automatisch Huwelijksvoorwaarden?


NIEUWE WET, NU AUTOMATISCH HUWELIJKSE VOORWAARDEN?
 
Op 1 januari van dit jaar is de nieuwe Wet Beperkte gemeenschap van goederen in gegaan. Wellicht dat u er al iets over gehoord heeft, maar ik merk dat er ook veel misverstanden over bestaan.
 
Als u na 1 januari van dit jaar trouwt, dan trouwt u niet meer in de algehele gemeenschap van goederen. Voor de begrijpelijkheid heb ik het alleen over het huwelijk, maar hetzelfde geldt uiteraard ook allemaal voor het geregistreerd partnerschap.
 
Wat is er nu per 1 januari jl. veranderd? Veel mensen denken dat ze automatisch op huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn, dit is echter niet zo.
Er is nu sprake van een beperkte gemeenschap van goederen, dit houdt in:
-    Alle persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het trouwen heeft, blijven van u alleen. Bezittingen en schulden (!) die u na het trouwen krijgt, zijn van u samen.
-    Schenkingen of erfenissen die u ontvangt voor en tijdens uw huwelijk zijn van u persoonlijk. Tenzij de schenker of erflater iets anders heeft bepaald bij de schenking of in het testament.
-    Alle bezittingen en schulden die voor het huwelijk van u samen zijn vallen in de beperkte gemeenschap van goederen.
-    Bent u ondernemer? Ook met de nieuwe wet is het nog steeds van belang dat u nadenkt over huwelijkse voorwaarden. Zo kunt u zakelijk en privé gescheiden houden.
-    Als u uit elkaar gaat, krijgen u en uw partner elk de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden.
 
Als u langer samen bent, kan het voorkomen dat het niet meer duidelijk is welke spullen precies van u zijn. Dat kan voor problemen zorgen als u ooit uit elkaar gaat. Houdt daarom een goede administratie. Dan kunt u altijd aantonen dat u eigenaar bent. Voor aangekochte spullen kan dat een factuur of een ontvangstbewijs zijn waarop uw naam staat vermeld. Bij een ontvangen erfenis is de akte van verdeling uw bewijs.
 
Waarom zou u nog huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden opstellen?
Met voorwaarden bepaalt u zelf welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk. Bezittingen die tijdens uw huwelijk of partnerschap ontstaan, kunnen zo toch van u blijven. Bijvoorbeeld uw spaargeld of een waardevolle kunstcollectie. Daarnaast kunt u met voorwaarden ervoor zorgen dat uw eigen zaak van u blijft. En houdt u zakelijk en privé gescheiden, zodat uw partner beschermd is tegen eventuele schuldeisers van de onderneming. Mocht u uit elkaar gaan, dan hoeft u de waarde van de onderneming niet geheel te delen. De zaak kan dan dus gewoon doorgaan.
 
Bovendien is het van belang als u bijvoorbeeld samen eigenaar bent van de woning, niet voor een gelijk aandeel eigenaar bent, of als één van beide meer heeft geïnvesteerd in de woning dit vast te leggen in huwelijksvoorwaarden. Doordat u samen eigenaar bent, valt de woning door het huwelijk in de beperkte gemeenschap van goederen en wordt deze gezamenlijk eigendom, ieder voor de helft. Dit heeft ook consequenties voor een eventuele vordering in verband met meerinvesteren, deze valt ook in de gemeenschap.
 
Voor meer informatie kunt u altijd een vrijblijvende afspraak maken.