Columns


De APK-keuring van uw testament


In een van mijn eerdere stukjes heb ik aandacht besteed aan verouderde testamenten. U heeft destijds een langstlevende testament gemaakt en bent er van uitgegaan dat dat wel goed zit.
In principe is dat ook zo, maar thans – jaren later – blijkt dat deze verouderd of niet-compleet zijn. Vaak komt dat omdat er wetgeving is veranderd.
Laatst liep ik daar toch weer een paar keer tegen aan. Mij werden langstlevende testament ter beoordeling gegeven met de vraag of ze nog goed waren; dat was niet het geval en dat kwam met name door het volgende.

In 2010 is de Successiewet gewijzigd en één van de grote wijzigingen was dat de vrijstelling voor de echtgenoot of partner verhoogd is van (globaal gesproken) € 350.000 naar € 600.000; een aanzienlijke verhoging die bovendien elk jaar verhoogd wordt met het inflatiepercentage.
Een andere wijziging van deze wet zag op de belastingschijven; de oude wet kende zeven schijven die liepen van 5% tot 27% voor de groep van de echtgenoot en de kinderen. Nu kent de wet voor deze verkrijgers 2 schijven: 10% onder de € 118.000,- en daarboven 20%.
Nu werd in oude testamenten nog wel eens uitgegaan van erfstellingen die ware gebaseerd op de gemiddelde percentages of uitgaande van de vrijstelling die geldt voor echtgenoten. Dat waren zogenaamde estate-plannings testamenten, waarmee of de belastingdruk kon worden gereguleerd of gebruik moest (!) worden gemaakt van de toenmalige vrijstelling van een echtgenoot.

De nieuwe Successiewet die sinds 1 januari 2010 van kracht is, maar ook de Wet Inkomstenbelasting 2001 kunnen ook gevolgen hebben voor een bepaald soort langstlevende testament.
In oude testamenten ontbreekt ook vaak de bepaling dat de 'koude kant' wordt uitgesloten, oftewel de uitsluitingsclausule; en ontbreekt deze, dan betekent dat de aangetrouwde kinderen meedelen in uw erfenis als uw kind gaat scheiden en dat kind reeds geërfd heeft. Vaak, ja vrijwel altijd, vinden mensen dat die bepaling in een testament moet staan. Ik hoor vaak: 'De koude kant is mij lief, maar ze hoeven niet van mij te erven als ze gaan scheiden'.

Wat betekent het bovenstaande nu? Dat ik u adviseer als u in het verleden een testamenten gemaakt heeft er mee langs te komen om na te gaan of deze nog in orde zijn, oftewel de APK-keuring voor testamenten; kost u niets een dergelijke beoordeling, wel als er iets gewijzigd moet worden.
Overigens adviseer ik als ik een testament gepasseerd heb, altijd om over 5 à 10 jaar even langs te komen om na te gaan of alles nog in orde is.

Mocht u over het bovenstaande van gedachten willen wisselen: bel eens voor een afspraak of loop eens binnen; het verplicht u tot niets en een eerste gesprek kost u ook niets. Het telefoonnummer is en blijft : 0252-215573
(email: info@notariskantoorvoorhout.nl)