Columns


Ik heb een langstlevende testament, dan hoef ik toch geen erfbelasting te betalen?


Regelmatig krijg ik mensen op kantoor met een langstlevende testament die denken dat alles goed geregeld is. Helaas is het niet bij iedereen bekend dat bij een “normaal” langstlevende testament er erfbelasting verschuldigd is over de erfdelen van de kinderen. 
Ook als u geen testament heeft is dit het geval. Op grond van een langstlevende testament gebaseerd op de wettelijke verdeling (of de oudere testamenten: “de ouderlijke boedelverdeling”), worden alle goederen van de nalatenschap toegedeeld aan de langstlevende en moet de langstlevende ook alle schulden voor zijn of haar rekening nemen.
De kinderen zijn wel erfgenaam, maar erven een vordering op de langstlevende. Deze vordering hoeft pas uitgekeerd te worden bij het overlijden van de langstlevende (of in andere gevallen genoemd in het testament).
Wel moet er erfbelasting betaald worden over deze vorderingen en deze belasting moet betaald worden na het overlijden van de eerste. De langstlevende moet deze erfbelasting betalen voor de kinderen.
 
Als uw vermogen vooral in de woning zit en u heeft niet heel veel gespaard, dan kan het dus zo zijn dat u een hypotheek moet vestigen op de woning om de erfbelasting te betalen voor de kinderen. Mijn ervaring is dat veel mensen hier geen rekening mee houden, omdat de kinderen nog niks krijgen, verwacht men dat de Belastingdienst ook nog niets hoeft te krijgen. Helaas werkt dit niet zo.
 
In het geval dat uw vermogen vooral in de woning zit en niet op uw spaarrekening staat, kan het dus verstandig zijn een ander soort testament op te maken. Bijvoorbeeld een zogenaamd tweetrapstestament. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vrijstelling die de langstlevende heeft. De kinderen erven dan pas in tweede instantie als de langstlevende er niet meer is.
 
Dit is niet voor iedereen een gunstig testament, het kan namelijk fiscaal wel gunstiger zijn om de erfbelasting te betalen, en zo over het totaal (als u beiden overleden bent) minder belasting kwijt te zijn.
 
Ook zijn er veel mensen die jaren geleden een zogenaamd vruchtgebruik testament hebben op laten maken. Bij deze testamenten wordt de langstlevende geen eigenaar van alles, maar worden de kinderen eigenaar en krijgt de langstlevende “slechts” het vruchtgebruik. Nadeel van deze testamenten is dat de kinderen mede-eigenaar zijn en dus ook meebeslissen over eventuele verkoop van de woning of andere zaken. Ik merk in de praktijk dat veel mensen er de voorkeur aan geven dat de langstlevende eigenaar wordt van alles.
 
Wilt u weten wat in uw situatie het beste is en of uw testament nog wel up to date is? Dan kunt u altijd een afspraak maken met mij op kantoor, dan kunnen we samen vrijblijvend en kosteloos naar uw huidige testamenten kijken.
 
Miranda Heemskerk
Notaris te Voorhout
www.notariskantoorvoorhout.nl
info@notariskantoorvoorhout.nl