Columns


Samenwonen, wat moeten we regelen?


SAMENWONEN, WAT GAAN WE REGELEN?
 
 
Samen verder door te gaan samenwonen, dat kan van de ene op de andere dag, zonder iets officieel te regelen. Maar let op: de wet heeft voor samenwoners niets geregeld. Wilt u toch iets vastleggen, dan kan dit met een samenlevingscontract.
 
Verschil samenwonen met trouwen en geregistreerd partnerschap
  • Als u samenwoont, is uw relatie niet officieel vastgelegd. Er gelden geen rechten en plichten.
  • Fiscaal partnerschap en het krijgen van een partnerpensioen moet u zelf regelen.
  • Als u samen kinderen krijgt, heeft alleen de biologische moeder automatisch het gezag.
  • Er is geen gemeenschap van goederen en er is ook niets geregeld als u uit elkaar gaat. Behalve onderhoudsplicht voor uw gezamenlijke kinderen.
  • Bij het overlijden van een van beide is de ander geen erfgenaam. De gezamenlijke bezittingen worden gelijk verdeeld onder de partner en de familie van de overleden partner.
 
Samenlevingscontract
In een samenlevingscontract kunt u allerlei afspraken vastleggen. Zo kunt u aangeven welke spullen van u persoonlijk zijn en wat gezamenlijk is. Dit geldt ook voor de schulden. U kunt ook afspraken maken over de financiën. Denk aan het geld voor de boodschappen of voor het gas, water en licht. Maar ook wat er moet gebeuren met uw huis of pensioen als u uit elkaar gaat.
Een samenlevingscontract dat bij de notaris is vastgelegd, voldoet aan de eisen van de Belastingdienst voor fiscaal partnerschap en ook aan de eisen die pensioenfondsen stellen. Partnerpensioen moet u nog wel aanvragen bij het pensioenfonds.
 
Eigen huis, bezittingen en schulden
Als het huis eigendom is van één van beide, kan in het samenlevingscontract geregeld worden dat de ander ook profiteert van de waardestijging als hij of zij meebetaald aan de hypotheek. Ook kunnen er afspraken vastgelegd worden over investeringen die gedaan worden in de (gezamenlijke) woning.
 
Als u kinderen krijgt
Als biologische moeder heeft u automatisch het gezag. De andere ouder moet het kind erkennen en kan daarna samen met de moeder het gezag aanvragen via het invullen van het digitale formulier op rechtspraak.nl.
 
Bij overlijden van u of uw partner
Uw partner is geen erfgenaam. Uw (aandeel in) huis, bezittingen en schulden gaan over op uw familie.
Als u wilt dat uw partner van uw erft, dan maakt u een testament op. Als u in een testament bepaald dat uw partner van u erft, betaalt deze zonder samenlevingscontract veel meer erfbelasting.
Voor goederen die gemeenschappelijk eigendom zijn kan in een samenlevingscontract worden bepaald, dat deze na het overlijden van de ene partner zullen toekomen (“verblijven”) aan de andere partner. Een verblijvensbeding kan ook voor de eigen woning gelden, mits deze van beide partners samen is.
Het verblijvensbeding lijkt dus een beetje op een testament, maar is dat niet. Het geldt alleen voor gezamenlijke bezittingen en dus niet voor privébezit.
 
Woont u dus samen en heeft u niets geregeld dan bent u altijd welkom voor een vrijblijvend advies en kijken we naar uw situatie.