Columns


Schenken op papier??


Schenken is vaak een wijze om op een belastingvriendelijke manier geld over te dragen naar de volgende generatie.
Door het schenken wordt uw (box3) vermogen lager, hierdoor kan het zijn dat u minder Inkomstenbelasting hoeft te betalen en dat uw eventuele eigen bijdrage voor de zorg lager wordt.
Daarnaast verkleint het uw nalatenschap, zodat er minder belasting betaald hoeft te worden als u komt te overlijden.
 
Er zijn verschillende vrijstellingen voor het schenken:
Zo mag u bijvoorbeeld jaarlijks €5.363,- (vrijstelling 2018) belastingvrij schenken aan uw kinderen.
Daarnaast zijn er nog verhoogde vrijstellingen, zoals de verhoogde vrijstelling van €100.800,- als de schenking gebruikt wordt voor de aankoop van een woning of de aflossing van een hypotheek. (Let hierbij wel op de diverse voorwaarden!)
 
U kunt de bedragen contant schenken, maar als uw vermogen vooral in de woning zit of als u het geld achter hand wilt houden kunt u ook schenken op papier.
 
Bij schenken op papier schenkt u het bedrag aan uw kinderen en vervolgens leent u het weer terug van hen. Dit schenken op papier moet in ieder geval aan twee voorwaarden voldoen:
-        de schenking moet opgenomen zijn in een notariële akte; en
-    de schenker moet aan de kinderen 6% rente betalen over het bedrag van de schenking.
In mijn kantoor komen regelmatig mensen die wel op papier geschonken hebben, maar dit zelf hebben gedaan, dus niet in een notariële akte. Ook de rente wordt vaak niet jaarlijks betaald. Hierdoor wordt de schenking door de belastingdienst niet erkend! Zorg dus dat u dit tijdig hersteld heeft!
Door het schenken op papier kunt u wel alvast een deel van de woning “wegschenken” zonder dat u de woning moet verkopen.
 
Of schenken voor u verstandig is en op welke manier u het dat het beste kunt doen is afhankelijk van uw situatie.
 
Uiteraard kunt u altijd een afspraak maken met mij op kantoor en kunnen we samen vrijblijvend en kosteloos naar uw situatie kijken.
 
Miranda Heemskerk
Notaris te Voorhout
Herenstraat 49
2215 KE Voorhout
0252-215573
www.notariskantoorvoorhout.nl
info@notariskantoorvoorhout.nl