Nieuws


Het Levenstestament


Het Levenstestament
Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. Een testament werkt pas als u komt te overlijden, een levenstestament werkt voor situaties tijdens uw leven. Bijvoorbeeld wanneer u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen. U kunt dan in een levenstestament iemand aanwijzen om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.
Indien u niemand in uw omgeving heeft in wie u het volste vertrouwen heeft, kunt u ons kantoor of onze stichting: Stichting Notariële Volmacht en Bewind tot gevolmachtigde of toezichthouder benoemen. Zo is er altijd notarieel toezicht over het handelen van de gevolmachtigde.
 
Naast financiële zaken kan het ook gaan om medische beslissingen (wel of niet behandelen, euthanasieverklaring) of wat er met uw woning moet gebeuren als u daar niet meer zelfstandig kunt wonen.
 
Het belangrijkste is dat u uw zaken op tijd regelt. Dat wil zeggen voordat u in een kwetsbare positie zit, bijvoorbeeld doordat uw lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt. Zo houdt u de regie in eigen hand en worden uw belangen volgens uw wensen behartigd. Neem de tijd om hierover na te denken en dit te bespreken met uw partner, kinderen of iemand anders die de rol van gevolmachtigde op zich gaat nemen.
U kunt op ieder moment het levenstestament intrekken of aanpassen bij de notaris.
 
Centraal Levenstestamentenregister
De notaris kan uw levenstestament aanmelden bij het Centraal Levenstestamenten Register (CLTR). Dit geeft de zekerheid dat iedereen die dat mag (bijvoorbeeld arts of rechtbank), kan achterhalen of u een levenstestament hebt opgesteld. Bij het CLTR kunt u navragen of iemand een levenstestament heeft gemaakt. Alleen notarissen kunnen dit register inzien. In dit register staat alleen of er een levenstestament is gemaakt. Er staat dus niet in wat de inhoud is van het levenstestament.
 
 
Nieuws


Het Levenstestament


Het Levenstestament
Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. Een testament werkt pas als u komt te overlijden, een levenstestament werkt voor situaties tijdens uw leven. Bijvoorbeeld wanneer u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen. U kunt dan in een levenstestament iemand aanwijzen om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.
Indien u niemand in uw omgeving heeft in wie u het volste vertrouwen heeft, kunt u ons kantoor of onze stichting: Stichting Notariële Volmacht en Bewind tot gevolmachtigde of toezichthouder benoemen. Zo is er altijd notarieel toezicht over het handelen van de gevolmachtigde.
 
Naast financiële zaken kan het ook gaan om medische beslissingen (wel of niet behandelen, euthanasieverklaring) of wat er met uw woning moet gebeuren als u daar niet meer zelfstandig kunt wonen.
 
Het belangrijkste is dat u uw zaken op tijd regelt. Dat wil zeggen voordat u in een kwetsbare positie zit, bijvoorbeeld doordat uw lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt. Zo houdt u de regie in eigen hand en worden uw belangen volgens uw wensen behartigd. Neem de tijd om hierover na te denken en dit te bespreken met uw partner, kinderen of iemand anders die de rol van gevolmachtigde op zich gaat nemen.
U kunt op ieder moment het levenstestament intrekken of aanpassen bij de notaris.
 
Centraal Levenstestamentenregister
De notaris kan uw levenstestament aanmelden bij het Centraal Levenstestamenten Register (CLTR). Dit geeft de zekerheid dat iedereen die dat mag (bijvoorbeeld arts of rechtbank), kan achterhalen of u een levenstestament hebt opgesteld. Bij het CLTR kunt u navragen of iemand een levenstestament heeft gemaakt. Alleen notarissen kunnen dit register inzien. In dit register staat alleen of er een levenstestament is gemaakt. Er staat dus niet in wat de inhoud is van het levenstestament.