Over ons


Een van de belangrijkste aspecten van het kantoor is, dat wij klantgericht zijn en werken; wij doen ons best om u tevreden te stellen. Wij wachten niet totdat u komt zodat wellicht zaken verkeerd uitpakken, maar nemen initiatieven.

Meedenken
Voorts denken wij met u mee, maar vragen van u dat u nadenkt over wat u wilt. Eén van de stellingen die het kantoor bezigt is ‘u moet niets, maar u moet wel nadenken’.
Waar liggen uw verantwoordelijkheden en hoe geeft u daar vorm aan; dat pad willen wij met u opgaan. Om samen met u ergens te komen.  Dat betekent ook dat er soms geen akte wordt gemaakt, maar het gewoon blijft bij een gesprek. 
Communicatie is dan ook erg belangrijk; wij wachten niet totdat u belt hoe het er mee staat.

Om die reden schrijft Notariskantoor Voorhout maandelijks een column in De Teylinger waarin hij actuele zaken behandelt of een toelichting geeft op ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Een groot aantal van deze columns is te lezen op deze website.

Een traditie is inmiddels de informatieavond in november van elk jaar in HCR Boerhaave in Voorhout. Daar worden ontwikkelingen op het gebied van het erfrecht en erfbelasting (successierecht) besproken en toegelicht. Ieder jaar weer blijkt dat dit soort avonden voorziet in een behoefte en is de opkomst groot.

Omdat er klantgericht wordt gedacht en gewerkt, kunnen er ook buiten de kantooruren afspraken worden gemaakt voor besprekingen of om aktes te passeren. En mocht u slecht ter been zijn, of in een ziekenhuis zijn opgenomen: zijn wij uiteraard bereid naar u toe te komen.

Privacy verklaring
Onze privacy verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.
Klik hier om onze privacy verklaring te lezen

Klachten
Notariskantoor Voorhout heeft geen klachtenregeling omdat wij vallen onder het tuchtrecht van de KNB. Je vindt daarover nadere informatie op: www.knb.nl/over-knb/klachten