Curatele/bewind/mentorschap


Regelmatig wordt  een notaris geconfronteerd  met iemand die niet meer in staat is om zijn wil te bepalen. Dat kan vervelend zal als bijvoorbeeld een huis verkocht moet worden als u gaat verhuizen, want die persoon moet wel meetekenen en die kan/mag dat niet.

Als u tijdig met de notaris contact heeft opgenomen, kan er een notariële volmacht worden opgemaakt; daarmee kan dan zonder tussenkomst van de Kantonrechter, het huis verkocht worden, of andere rechtshandelingen verricht  worden.

Kan de persoon waar het om gaat dat niet meer, dan ligt een onder bewind stelling voor de hand. Daarbij moet goed bedacht worden welk deel van het vermogen onder bewind gesteld zal worden, want wordt alles onder bewind gesteld, dan kan dat heel vervelend zijn omdat bij bewind er toezicht van de Kantonrechter is. In overleg wordt vaak gekozen om alleen het onroerend goed onder bewind te stellen.

Bij curatele wordt de gehele persoon onder curatele gesteld; dat is zeer ingrijpend. Over het algemeen kan een bewind volstaan.

Procedure
Om iemand onder bewind te stellen, of onder curatele hoeft u niet naar een advocaat. Met enige regelmaat doet de notaris een dergelijk verzoek en dat gaat in overleg met de familie.