Ondernemingsrecht


BV/NV/Flex BV

Oprichting B.V.
Voordelen van een B.V.
De B.V. is een rechtspersoon. Dat betekent dat de bestuurder niet privé opdraait voor eventuele schulden, zoals bij een faillissement, maar de B.V.. Tenzij je nalatig hebt gehandeld of hebt gefraudeerd.
Aandeelhouders zijn alleen aansprakelijk voor het bedrag dat zij in de B.V. hebben geïnvesteerd.
Bij hoge winst is de vennootschapsbelasting die je moet betalen lager dan wanneer je een eenmanszaak of VOF hebt.
 
Flex B.V.
Sinds 1 oktober 2012 is het makkelijker om een besloten vennootschap (B.V.) op te richten, dankzij de wetswijziging die in de volksmond Flex-B.V. is gaan heten.
Door deze wetswijziging is de B.V. flexibeler geworden, er is meer vrijheid om de statuten in te richten. Zo kunnen er bijvoorbeeld aandelen zonder stemrecht of winstrecht uitgegeven worden.
.
Aandelenoverdracht
De overdracht van aandelen van een BV moet bij notariële akte gebeuren. Daarbij is de prijsvorming van belang en onderwerp van speciale aandacht van de overheid.

Vennootschap onder firma
Als twee of meer mensen (of rechtspersonen) samenwerken ligt een regeling c.q. contract voor de hand, ook stelt de fiscus die eis. Vaak ziet men ook een man-vrouw VOF.

Vereniging/stichting
Wilt u met een paar mensen iets speciaals gaan doen of zelf een goed doel oprichten, dan ligt het voor de hand dat bij de notaris een vereniging of een stichting wordt opgericht. Het grote verschil daarin is dat een vereniging leden kent en een stichting niet. Hoe uitgebreid u de statuten wilt of wat u speciaal wilt regelen kan  in een akte verwoord worden.

Locale activiteit
Als voor culturele of sportactiviteiten in Voorhout een stichting of vereniging moet worden opgericht, sponsort de notaris vaak die activiteit door een laag honorarium in rekening te brengen.