Onroerend Goed


Als u uw droomhuis heeft gevonden, een garage, een stuk grond of een bedrijfspand heeft gekocht dan komt u op een zeker moment bij de notaris aan tafel om de overdracht te regelen.
De leveringsakte wordt dan getekend, zoals deze door de notaris is voorbereid aan de hand van de opgemaakte koopovereenkomst.

Indien u geen makelaar heeft die de koopovereenkomst opstelt, kunt u dat uiteraard ook zelf. Maar wist u dat de notaris dat ook voor u kan regelen?

In een vroeg stadium wordt u dan gewezen op de gevolgen van uw afspraken en wordt u begeleid en inlichtingen gegeven bij misschien wel uw duurste handtekening in uw leven.

De eigendom kan bij het kadaster pas overgeschreven worden door de inschrijving van een leveringsakte. Omdat voor deze leveringsakte zeer specifieke regels gelden heeft de overheid de notaris als enige bevoegd gemaakt om dit te verzorgen.

Zo weten u, maar ook de overheid en kadaster te allen tijde dat de eigendomsoverschrijving correct verloopt, aan alle voorwaarden is voldaan en niemand onterecht betaalt krijgt (of er met het geld vandoor kan zonder dat de eigendom is geleverd).

Pas na een eindcontrole door de notaris zal hij immers het geld betalen zoals het is afgesproken. Tot die tijd staat het veilig geparkeerd op de derdengeldenrekening.

Om een gemiddelde “standaard” overdracht te verzorgen zijn zo’n 200 verschillende (controle-)handelingen benodigd en aan de notaris opgelegd bij wet- en regelgeving. De notaris wordt periodiek gecontroleerd of hij deze handelingen wel allemaal en juist verricht. Zo weet u dat uw overdracht door de notaris correct wordt verzorgd. Maar dat doet elke notaris. Voor u is natuurlijk van belang dat de eventuele ontstane problemen worden opgelost, de stukken op tijd worden verzorgd, de afspraken worden nagekomen en het moment aan tafel waardevol is. De notaris kan u nogmaals alles uitleggen, uw vragen beantwoorden, aanpassingen doorvoeren en zal u pas vragen uw handtekening onder de akte te plaatsen indien u geheel akkoord bent.

Service staat bij ons hoog in het vaandel en wij zorgen dat wij bij elke afspraak genoeg tijd voor u hebben.