Columns


Het 'stenen testament'


Op 1 maart 2010 had het Tv-programma Radar een item over een man die weduwnaar was geworden. Ondanks het feit dat zijn vrouw een langstlevende testament had, dus dat alles wat zij samen hadden naar hem ging, moest hij toch successierechten betalen. Omdat hij ook al de kosten van de uitvaart moest betalen, was hij door zijn spaarcenten heen.

Ik hoor dit soort verhalen uiteraard vaker, maar een langstlevende testament betekent niet dat er geen successierechten betaald hoeven te worden als de eerste van een echtpaar overlijdt. Bij een langstlevende testament zijn de kindsdelen nl. meestal wel erfgenaam, ook al krijgen zij ‘niets’; zij krijgen nl. een vordering op de langstlevende ter grootte van een kindsdeel en daarover moeten dan successierechten worden betaald. De langstlevende schiet die successierechten als het ware voor.

Hoeveel dat dan is, hangt af van het vermogen van degene die overlijdt, maar vaak vormt de waarde van de woning het grootste vermogensbestanddeel juist ook vanwege het feit dat de waarde van onroerend goed aanzienlijk is gestegen. Als er dan niet veel is gepaard, kan men tegen de situatie aanlopen van de man uit het programma van Radar.

Is een dergelijke situatie te voorkomen? Jazeker en wel door een zogenaamde Stenen Testament te maken; de terminologie ziet op de het feit dat de waarde van een echtpaar in baksteen, oftewel het huis zit.
Bij een dergelijk testament benoemt bij een echtpaar de één de ander tot enig erfgenaam; de kinderen worden in eerste instantie onterfd; dat kan.
Collega’s van mij hebben wel geschreven dat als u een ‘stenen testament’ afsluit op grond waarvan de langstlevende ouder enig erfgenaam wordt, er helemaal niets betaald hoeft te worden. Schitterend hoor ik u denken; geen successierechten betalen, dat is mooi, maar zo zit het niet helemaal. Bij een dergelijk testament wordt het moment van het betalen van successierechten verlegd totdat de laatste van een echtpaar is overleden; dan verkrijgen de kinderen de nalatenschap van degene die het eerste is overleden, maar tevens de nalatenschap van degene die het laatste overlijdt en zeker als er niet zoveel gespaard is, wordt van een dergelijk testament nog al eens gebruik gemaakt. Juist door het betalen van de erfbelasting en de kosten van de uitvaart kan de langstlevende in een liquiditeitsprobleem komen. In die gevallen is een ‘stenen testament’ een uitkomst.

Mocht u over de mogelijkheid van een het ‘stenen testament’ eens een keer van gedachten willen wisselen: bel eens voor een afspraak of loop eens binnen; het verplicht u tot niets en een eerste gesprek kost u ook niets.
In een dergelijk gesprek kan dan eens na worden gegaan of het ‘stenen testament’ op uw situatie van toepassing is. Een dergelijk testament geldt overigens ook voor samenwoners met kinderen, mits zij over een samenlevingscontract beschikken. Ook zij kunnen alsdan van de vrijstelling van € 600.000 gebruik maken.

Het telefoonnummer is en blijft : 0252-215573
(email: info@notariskantoorvoorhout.nl).