Nieuws


Het Voogdijtestament


HET VOOGDIJTESTAMENT

Voor veel gezinnen staat de zomervakantie voor de deur. Uiteraard hoopt iedereen op een veilige heen- en terugreis. Soms gaat het toch heel ernstig mis, zo weet ik ook helaas uit eigen ervaring en daarom wil ik dit onderwerp toch onder uw aandacht brengen. Als de ouders door een verkeersongeluk overlijden, staan hun kinderen er ineens alleen voor en als de kinderen nog geen 18 jaar zijn, kan daarvoor iets geregeld worden in een testament; dat noemt men ook wel het voogdijtestament. Als u niets daarover heeft geregeld, zal de Kantonrechter iemand tot voogd benoemen; daarbij zal de familie worden betrokken en als daar geen eenduidig advies uit komt, zal de Kantonrechter de Raad van de Kinderbescherming om advies vragen. Dit alles kunt u voorkomen door zelf iemand daartoe aan te wijzen in uw testament. Ook is het verstandig om een ‘reserve’voogd te benoemen; het kan zijn dat de door u te benoemen voogd niet in staat is om voorde kinderen te zorgen, of erger: al is overleden. Een voogdijtestament kan los worden gemaakt; het kan ook aan een gewoon langstlevende testament worden gekoppeld.
Taak voogd
De voogd heeft de taak de kinderen te verzorgen en op te voeden tot de 18-jarige leeftijd; bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd wordt een kind meerderjarig en eindigt de voogdij. Een voogd regelt ook de financiële zaken van een minderjarig kind en beheert diens erfenis.
Ferrari-syndroom; bewind
Op het moment dat het kind 18 jaar wordt, krijgt het de erfenis in handen en is het vrij om te doen en laten met het geld wat het kind wil; het kan bijvoorbeeld een auto kopen (het Ferrari-syndroom). Om dat te voorkomen, adviseer ik altijd om aan de voogdijbenoeming een bewindregeling te koppelen. U bepaalt dan bij uw testament wie de bewindvoerder wordt, die de erfenis van het kind dan onder zijn hoede neemt en er voor zorgt dat het geld van de erfenis op een verantwoorde wijze besteed wordt. Het bewind kunt u  laten doorlopen tot bijvoorbeeld de leeftijd van 23 jaar.
Testament voor gescheiden ouders.
Voor ouders die gescheiden zijn en die niet willen hebben dat ‘de andere ouder’ erft, of de vruchten verkrijgt van hetgeen de kinderen erven, zijn er speciale regelingen voor ontworpen. Met een zg. scheidingsregeling zorgt u er voor dat al hetgeen een kind erft, nimmer bij de andere ouder terecht komt.
Ondanks het wellicht sombere artikeltje, wens ik u een goede vakantie en hoop ik met u dat u behouden weer thuis komt.
Zou u over het bovenstaande van gedachten willen wisselen bel dan voor een – kostenloze – afspraak. Het telefoonnummer is (0252)215573

 

Nieuws


Het Voogdijtestament


HET VOOGDIJTESTAMENT

Voor veel gezinnen staat de zomervakantie voor de deur. Uiteraard hoopt iedereen op een veilige heen- en terugreis. Soms gaat het toch heel ernstig mis, zo weet ik ook helaas uit eigen ervaring en daarom wil ik dit onderwerp toch onder uw aandacht brengen. Als de ouders door een verkeersongeluk overlijden, staan hun kinderen er ineens alleen voor en als de kinderen nog geen 18 jaar zijn, kan daarvoor iets geregeld worden in een testament; dat noemt men ook wel het voogdijtestament. Als u niets daarover heeft geregeld, zal de Kantonrechter iemand tot voogd benoemen; daarbij zal de familie worden betrokken en als daar geen eenduidig advies uit komt, zal de Kantonrechter de Raad van de Kinderbescherming om advies vragen. Dit alles kunt u voorkomen door zelf iemand daartoe aan te wijzen in uw testament. Ook is het verstandig om een ‘reserve’voogd te benoemen; het kan zijn dat de door u te benoemen voogd niet in staat is om voorde kinderen te zorgen, of erger: al is overleden. Een voogdijtestament kan los worden gemaakt; het kan ook aan een gewoon langstlevende testament worden gekoppeld.
Taak voogd
De voogd heeft de taak de kinderen te verzorgen en op te voeden tot de 18-jarige leeftijd; bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd wordt een kind meerderjarig en eindigt de voogdij. Een voogd regelt ook de financiële zaken van een minderjarig kind en beheert diens erfenis.
Ferrari-syndroom; bewind
Op het moment dat het kind 18 jaar wordt, krijgt het de erfenis in handen en is het vrij om te doen en laten met het geld wat het kind wil; het kan bijvoorbeeld een auto kopen (het Ferrari-syndroom). Om dat te voorkomen, adviseer ik altijd om aan de voogdijbenoeming een bewindregeling te koppelen. U bepaalt dan bij uw testament wie de bewindvoerder wordt, die de erfenis van het kind dan onder zijn hoede neemt en er voor zorgt dat het geld van de erfenis op een verantwoorde wijze besteed wordt. Het bewind kunt u  laten doorlopen tot bijvoorbeeld de leeftijd van 23 jaar.
Testament voor gescheiden ouders.
Voor ouders die gescheiden zijn en die niet willen hebben dat ‘de andere ouder’ erft, of de vruchten verkrijgt van hetgeen de kinderen erven, zijn er speciale regelingen voor ontworpen. Met een zg. scheidingsregeling zorgt u er voor dat al hetgeen een kind erft, nimmer bij de andere ouder terecht komt.
Ondanks het wellicht sombere artikeltje, wens ik u een goede vakantie en hoop ik met u dat u behouden weer thuis komt.
Zou u over het bovenstaande van gedachten willen wisselen bel dan voor een – kostenloze – afspraak. Het telefoonnummer is (0252)215573