Nieuws


Moeten samenwoners iets regelen?


WE WONEN NU MEER DAN 5 JAAR SAMEN, DUS ALS JIJ DOODGAAT, ERF IK ALLES.
 
Moeten samenwoners iets regelen?
Dat is wat ik vaak hoor en te vaak maak ik mee dat samenwoners niets geregeld hebben, maar dat er teveel volkswijsheden zoals hierboven aangegeven bestaan.
Laat ik helder zijn: als samenwoners geen testament hebben gemaakt of een samenlevingscontract hebben, dan zullen zij nimmer iets van elkaar verkrijgen ingeval van overlijden; in zo’n situatie is de wet van  toepassing en dat samenwoners van elkaar erven staat niet in de wet. Het gaat allemaal naar de ouders en broers en zusters. Het is niet anders.
Zeker als samenwoners een huis kopen en niet willen trouwen, dan is een samenlevingscontract absoluut noodzakelijk.
 
Functie samenlevingscontract
Als een stel, dat geen kinderen heeft, bij mij komt om over een samenlevingscontract te spreken, leg ik altijd dat het samenlevingscontract faciliteiten geeft als de samenwoning eindigt bij overlijden; als ze getrouwd zouden zijn, staan dat soort faciliteiten in de wet. Op welke faciliteiten doel ik dan?
verblijvingsbeding
In de 1e plaats op het verblijvingsbeding; dat is een contractuele bepaling die uitsluitend ziet op wat de partners gemeenschappelijk hebben; ingeval van overlijden blijft het aandeel van degene die is overleden aan de ander. Die moet dan wel de schulden voor zijn/haar rekening nemen. Helaas heb ik in de afgelopen jaren wel eens toepassing moeten geven aan zo’n bepaling.
De ouders/broers en zusters zijn wel erfgenaam, maar zo’n contractuele bepaling gaat voor, dus ten aanzien van de gemeenschappelijk zaken staan deze erfgenamen dan buiten spel. De ouders/broers en zusters erven wel de dingen die privé waren.
Aanwijzing partnerpensioen gerechtigde.
Als u in loondienst bent en meedoet met een pensioenregeling bouwt u zowel een ouderdoms- op als een weduwen- en wezenpensioen op. Dat laatste kent ingeval van overlijden een uitkering aan de weduwe of de weduwnaar. Als men niet gehuwd is, is de langstlevende geen weduwe/weduwnaar, maar door elkaar aan te wijzen als partnerpensioengerechtigde, heeft de langstlevende ook recht op een ‘weduwe of weduwnaarsuitkering’ en dat kan toch behoorlijk op lopen.
Een aantal pensioenfondsen wil wel een notariële verklaring dat partijen elkaar hebben aangewezen als partnerpensioengerechtigde.
Vrijstelling successierecht 
Een 3e aspect van een samenlevingscontract is dat de partner dezelfde grote vrijstelling heeft van een echtgenoot (€ 626.000).
Kinderen
Krijgen samenwoners kinderen en zij willen niet trouwen dan is een testament noodzakelijk; kinderen zijn bloed en bloed erft. Uiteraard kunnen samenwoners die geen kinderen hebben ook een testament maken, maar dat is afhankelijk van hun situatie.
Verzorging langstlevende
De conclusie van het bovenstaande is dat als men gaat samenwonen en niet gaat trouwen, men voor elkaar moet zorgen en daar wordt vorm aan gegeven door middel van een samenlevingscontract en/of testamenten (of men gaat naar het gemeentehuis; dan regelt de wet ‘alles’).
 
Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Een vrijblijvende afspraak (zonder kosten) is altijd mogelijk.
Het tel.nr is en blijft: (0252)215573; het emailadres is info@notariskantoorvoorhout.nl:

 Nieuws


Moeten samenwoners iets regelen?


WE WONEN NU MEER DAN 5 JAAR SAMEN, DUS ALS JIJ DOODGAAT, ERF IK ALLES.
 
Moeten samenwoners iets regelen?
Dat is wat ik vaak hoor en te vaak maak ik mee dat samenwoners niets geregeld hebben, maar dat er teveel volkswijsheden zoals hierboven aangegeven bestaan.
Laat ik helder zijn: als samenwoners geen testament hebben gemaakt of een samenlevingscontract hebben, dan zullen zij nimmer iets van elkaar verkrijgen ingeval van overlijden; in zo’n situatie is de wet van  toepassing en dat samenwoners van elkaar erven staat niet in de wet. Het gaat allemaal naar de ouders en broers en zusters. Het is niet anders.
Zeker als samenwoners een huis kopen en niet willen trouwen, dan is een samenlevingscontract absoluut noodzakelijk.
 
Functie samenlevingscontract
Als een stel, dat geen kinderen heeft, bij mij komt om over een samenlevingscontract te spreken, leg ik altijd dat het samenlevingscontract faciliteiten geeft als de samenwoning eindigt bij overlijden; als ze getrouwd zouden zijn, staan dat soort faciliteiten in de wet. Op welke faciliteiten doel ik dan?
verblijvingsbeding
In de 1e plaats op het verblijvingsbeding; dat is een contractuele bepaling die uitsluitend ziet op wat de partners gemeenschappelijk hebben; ingeval van overlijden blijft het aandeel van degene die is overleden aan de ander. Die moet dan wel de schulden voor zijn/haar rekening nemen. Helaas heb ik in de afgelopen jaren wel eens toepassing moeten geven aan zo’n bepaling.
De ouders/broers en zusters zijn wel erfgenaam, maar zo’n contractuele bepaling gaat voor, dus ten aanzien van de gemeenschappelijk zaken staan deze erfgenamen dan buiten spel. De ouders/broers en zusters erven wel de dingen die privé waren.
Aanwijzing partnerpensioen gerechtigde.
Als u in loondienst bent en meedoet met een pensioenregeling bouwt u zowel een ouderdoms- op als een weduwen- en wezenpensioen op. Dat laatste kent ingeval van overlijden een uitkering aan de weduwe of de weduwnaar. Als men niet gehuwd is, is de langstlevende geen weduwe/weduwnaar, maar door elkaar aan te wijzen als partnerpensioengerechtigde, heeft de langstlevende ook recht op een ‘weduwe of weduwnaarsuitkering’ en dat kan toch behoorlijk op lopen.
Een aantal pensioenfondsen wil wel een notariële verklaring dat partijen elkaar hebben aangewezen als partnerpensioengerechtigde.
Vrijstelling successierecht 
Een 3e aspect van een samenlevingscontract is dat de partner dezelfde grote vrijstelling heeft van een echtgenoot (€ 626.000).
Kinderen
Krijgen samenwoners kinderen en zij willen niet trouwen dan is een testament noodzakelijk; kinderen zijn bloed en bloed erft. Uiteraard kunnen samenwoners die geen kinderen hebben ook een testament maken, maar dat is afhankelijk van hun situatie.
Verzorging langstlevende
De conclusie van het bovenstaande is dat als men gaat samenwonen en niet gaat trouwen, men voor elkaar moet zorgen en daar wordt vorm aan gegeven door middel van een samenlevingscontract en/of testamenten (of men gaat naar het gemeentehuis; dan regelt de wet ‘alles’).
 
Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Een vrijblijvende afspraak (zonder kosten) is altijd mogelijk.
Het tel.nr is en blijft: (0252)215573; het emailadres is info@notariskantoorvoorhout.nl: