Nieuws


Tarieven erf- en schenkbelasting 2019


Elke jaar worden de nieuwe bedragen voor de vrijstellingen door het Ministerie bekend gemaakt. Deze kunnen voor u van belang zijn als u overweegt om aan uw kinderen te schenken; ook kunt u van deze bedragen gebruik maken om – bij inschatting – na te gaan wat er aan erfbelasting (successierecht) betaald zou moeten worden ingeval van een overlijden.
Het percentage van de tarieven zijn niet gewijzigd; die blijven voor kinderen 10% (tot € 124.727) en 20% (boven de € 124.727) en voor derden respectievelijk 30 en 40%.
Voor kleinkinderen geldt een speciaal tarief, te weten: 18% resp. 36%.
 
Vrijstellingen erfbelasting
 

- Echtgenoot/Partner € 650.913,-
- Kinderen/Kleinkinderen € 20.616,-
- Invalide kind € 61.840,-
- Ouder € 48.821,-
- Overigen € 2.173,-
 
 
Vrijstellingen schenkbelasting
 
- Kind € 5.428,-
- Eenmalig verhoogd aan kind (tot 40 jaar) € 26.040,-
- Extra verhoging aan kind (18-40 jaar) studie € 54.246,-
- Extra verhoging aan kind (18-40 jaar)eigen woning € 102.010,-
- Overige verkrijger € 2.173,-
- Overige verkrijger (18-40 jaar) eigen woning € 102.010,-
- Overgangsrecht eigen woning (voor 2010) € 28.206,-
- Overgangsrecht eigen woning (2015-2016) vervallen
     

Vrijstelling 100% voor ondernemingsvermogen tot € 1.084.851,-
 

Nieuws


Tarieven erf- en schenkbelasting 2019


Elke jaar worden de nieuwe bedragen voor de vrijstellingen door het Ministerie bekend gemaakt. Deze kunnen voor u van belang zijn als u overweegt om aan uw kinderen te schenken; ook kunt u van deze bedragen gebruik maken om – bij inschatting – na te gaan wat er aan erfbelasting (successierecht) betaald zou moeten worden ingeval van een overlijden.
Het percentage van de tarieven zijn niet gewijzigd; die blijven voor kinderen 10% (tot € 124.727) en 20% (boven de € 124.727) en voor derden respectievelijk 30 en 40%.
Voor kleinkinderen geldt een speciaal tarief, te weten: 18% resp. 36%.
 
Vrijstellingen erfbelasting
 

- Echtgenoot/Partner € 650.913,-
- Kinderen/Kleinkinderen € 20.616,-
- Invalide kind € 61.840,-
- Ouder € 48.821,-
- Overigen € 2.173,-
 
 
Vrijstellingen schenkbelasting
 
- Kind € 5.428,-
- Eenmalig verhoogd aan kind (tot 40 jaar) € 26.040,-
- Extra verhoging aan kind (18-40 jaar) studie € 54.246,-
- Extra verhoging aan kind (18-40 jaar)eigen woning € 102.010,-
- Overige verkrijger € 2.173,-
- Overige verkrijger (18-40 jaar) eigen woning € 102.010,-
- Overgangsrecht eigen woning (voor 2010) € 28.206,-
- Overgangsrecht eigen woning (2015-2016) vervallen
     

Vrijstelling 100% voor ondernemingsvermogen tot € 1.084.851,-