Nieuws


WIE GEEFT U HET VERTROUWEN??


WIE GEEFT U HET VERTROUWEN??
Waarschijnlijk hoort u deze vraag wel eens, of stelt u hem zelf wel eens. Ook ik hoor deze vraag vaak. Aan wie vertrouwt u uw zaken toe? Dat is een vraag die aan de orde komt als men ouder wordt; men wordt slecht ter been en vaak overziet men de zaken niet meer. Vaak is er dan iemand – een dochter/zoon, schoonzoon, de buurman of een verzorgende – die voor u dan de zaken kan behartigen. Aan die persoon geeft u dan uw vertrouwen en u gaat er dan vanuit dat dat vertrouwen niet geschaad wordt. Helaas gebeurt dat toch vaker dan u denkt en dan blijkt dat er ruimhartig over uw gelden is beschikt. Het gebeurt ook wel dat ouderen ‘onder dwang’ iemand een volmacht geven; met dwang bedoel ik dan dat men in een situatie kan komen waarin men afhankelijk wordt van anderen.

LEVENSTESTAMENT
Van dit woord heeft u de laatste tijd waarschijnlijk wel gehoord. Met een levenstestament houdt u grip op uw leven als u daar niet meer in staat toe bent; het ziet dus op situaties als u nog leeft. Wat is dan de inhoud van een levenstestament?
In de eerste plaats is dat dat u iemand een volmacht geeft om zaken te regelen; zie de hierboven geschetste situatie. Omdat er toch helaas misbruik van een volmacht gemaakt wordt en omdat men vaak niet weet wie de volmacht moet krijgen, is recentelijk de STICHTING NOTARIELE VOLMACHT EN BEWIND opgericht. Deze stichting staat onder notarieel toezicht en kan integraal zaken behartigen. Met een volmacht kan voorkomen worden dat men een bewind moet aanvragen bij de Kantonrechter. Op zich is een bewind een goed instrument, maar men wordt dan wel op veel zaken afhankelijk van de toestemming van de Kantonrechter. Dat voorkomt u met een volmacht.
Naast de volmacht kan een aantal medische zaken worden geregeld. Denk daarbij aan een niet-behandel verklaring aangeven, of uw wensen ten aanzien van euthanasie. Mocht dat in een levenstestament komen te staan, dan ad viseer ik u wel met uw huisarts daarover te overleggen.

SCHENKEN TOT € 100.000
Nog een korte beschouwing over deze vrijstelling. In 2013 is dit fiscale instrument door de regering geïntroduceerd als instrument om mede de stagnerende woningmarkt weer op gang te helpen. Van deze vrijstelling is veel gebruik gemaakt maar zal per 31 december a.s. worden beëindigd. Als u derhalve uw kind of neef, of buurjongen/-meisje nog ten dienst wil zijn, moet u dat dit jaar nog doen. Als er een hypotheek mee moet worden afgelost, moet u er rekening mee houden dat u de schenking voor 1 december moet zijn gedaan; banken hebben nog de tijd nodig om een dergelijke aflossing te verwerken.

 Nieuws


WIE GEEFT U HET VERTROUWEN??


WIE GEEFT U HET VERTROUWEN??
Waarschijnlijk hoort u deze vraag wel eens, of stelt u hem zelf wel eens. Ook ik hoor deze vraag vaak. Aan wie vertrouwt u uw zaken toe? Dat is een vraag die aan de orde komt als men ouder wordt; men wordt slecht ter been en vaak overziet men de zaken niet meer. Vaak is er dan iemand – een dochter/zoon, schoonzoon, de buurman of een verzorgende – die voor u dan de zaken kan behartigen. Aan die persoon geeft u dan uw vertrouwen en u gaat er dan vanuit dat dat vertrouwen niet geschaad wordt. Helaas gebeurt dat toch vaker dan u denkt en dan blijkt dat er ruimhartig over uw gelden is beschikt. Het gebeurt ook wel dat ouderen ‘onder dwang’ iemand een volmacht geven; met dwang bedoel ik dan dat men in een situatie kan komen waarin men afhankelijk wordt van anderen.

LEVENSTESTAMENT
Van dit woord heeft u de laatste tijd waarschijnlijk wel gehoord. Met een levenstestament houdt u grip op uw leven als u daar niet meer in staat toe bent; het ziet dus op situaties als u nog leeft. Wat is dan de inhoud van een levenstestament?
In de eerste plaats is dat dat u iemand een volmacht geeft om zaken te regelen; zie de hierboven geschetste situatie. Omdat er toch helaas misbruik van een volmacht gemaakt wordt en omdat men vaak niet weet wie de volmacht moet krijgen, is recentelijk de STICHTING NOTARIELE VOLMACHT EN BEWIND opgericht. Deze stichting staat onder notarieel toezicht en kan integraal zaken behartigen. Met een volmacht kan voorkomen worden dat men een bewind moet aanvragen bij de Kantonrechter. Op zich is een bewind een goed instrument, maar men wordt dan wel op veel zaken afhankelijk van de toestemming van de Kantonrechter. Dat voorkomt u met een volmacht.
Naast de volmacht kan een aantal medische zaken worden geregeld. Denk daarbij aan een niet-behandel verklaring aangeven, of uw wensen ten aanzien van euthanasie. Mocht dat in een levenstestament komen te staan, dan ad viseer ik u wel met uw huisarts daarover te overleggen.

SCHENKEN TOT € 100.000
Nog een korte beschouwing over deze vrijstelling. In 2013 is dit fiscale instrument door de regering geïntroduceerd als instrument om mede de stagnerende woningmarkt weer op gang te helpen. Van deze vrijstelling is veel gebruik gemaakt maar zal per 31 december a.s. worden beëindigd. Als u derhalve uw kind of neef, of buurjongen/-meisje nog ten dienst wil zijn, moet u dat dit jaar nog doen. Als er een hypotheek mee moet worden afgelost, moet u er rekening mee houden dat u de schenking voor 1 december moet zijn gedaan; banken hebben nog de tijd nodig om een dergelijke aflossing te verwerken.