Nieuws


Wijzigingen AWBZ


WIJZIGINGEN AWBZ
 
Per 1 januari jongstleden is de AWBZ, althans de regeling van de Eigen Bijdrage (EB), gewijzigd. Een gevolg daarvan is dat als men in een instelling woont die gefinancierd wordt door de AWBZ, een hogere EB moet betalen. In eerste instantie is het inkomen bepalend voor die EB; is dat niet voldoende dan moet 8% van het zg. Box III vermogen worden betaald. Met inkomen wordt dan het zg. verzamelinkomen bedoeld waarbij het huurwaardeforfait maar ook de aftrek van de hypotheekrente een rol spelen.
De laatste tijd worden daar bij op kantoor veel vragen over gesteld, want het kan diep ingrijpen. Er heerst veel onduidelijkheid en er zijn veel vragen over die regeling, vandaar dat ik thans aandacht aan die materie besteed.
 
Tijdstip en welk vermogen
Als u nu (in 2013) een indicatie krijgt voor een verzorgings- of verpleeghuis dan is voor de berekening van de EB het 2e kalenderjaar voor het huidige kalenderjaar van belang; dus als u in 2013 wordt opgenomen is het fiscale jaar 2011 bepalend voor de EB.  Uw vermogen in dat jaar is dus bepalend voor de EB.
Uitsluitend uw Box III, dus datgene wat u gespaard heeft of uw beleggingen, wordt globaal gesproken in aanmerking genomen. De berekening daarvoor is zeer genuanceerd en thans voert het te ver om daar op in te gaan.
 
Eigen woning
Als u in een eigen woning woont, telt die NIET mee voor de Box III, want die zit in principe in Box I, ook als u uw hypotheek heeft afgelost, dan blijft uw woning in Box I. Uw eigen woning hoeft u dus – voorlopig – niet op te eten; het gaat echt om hetgeen u gespaard of belegd heeft
Gaat de woning naar Box III als u naar een verzorging- of verpleeghuis gaat? Gedurende de eerste 2 jaar niet, ook niet zolang de woning te koop is gezet.
Waar u wel mee moet oppassen is als de woning verhuurd gaat worden.
Wat ook problemen kan opleveren – ook voor het successierecht - is als de woning wordt overgedragen aan de kinderen en u daarin blijft wonen op grond van een gebruiksrecht; dan verdwijnt immers de woning uit Box I en krijgt u of geld of een vordering op de kinderen en die zitten in Box III. Dus de woning niet overdragen aan de kinderen.
 
Leeghalen Box III, toerekenen
Het advies is dus: ga Box III leeghalen. Dat kan bijvoorbeeld door te gaan schenken aan de (klein)kinderen, hetzij op papier dan wel daadwerkelijk.
Wat ook kan, bijvoorbeeld bij een echtpaar waarvan er één van hen dreigt in een verpleeghuis te worden opgenomen, het toerekenen van hetgeen gespaard is, aan de ‘goede’ echtgenoot; dat gebeurt  dan bij de aangifte IB en daarbij heeft men de keuze aan wie men zijn vermogen toerekent.
 
Schuld aan kinderen wegens nalatenschap.
Stel dat u weduwnaar of weduwe bent en u heeft een schuld aan de kinderen wegens de nalatenschap van uw echtgenoot; wordt daar rekening mee gehouden? Nee, want die schulden staan nl niet bij u in Box III, die tellen dus niet mee.
Als u een schuld heeft aan de kinderen wegens de nalatenschap van uw overleden echtgenoot, dan is het raadzaam om na te gaan of die uitbetaald kan worden.Nieuws


Wijzigingen AWBZ


WIJZIGINGEN AWBZ
 
Per 1 januari jongstleden is de AWBZ, althans de regeling van de Eigen Bijdrage (EB), gewijzigd. Een gevolg daarvan is dat als men in een instelling woont die gefinancierd wordt door de AWBZ, een hogere EB moet betalen. In eerste instantie is het inkomen bepalend voor die EB; is dat niet voldoende dan moet 8% van het zg. Box III vermogen worden betaald. Met inkomen wordt dan het zg. verzamelinkomen bedoeld waarbij het huurwaardeforfait maar ook de aftrek van de hypotheekrente een rol spelen.
De laatste tijd worden daar bij op kantoor veel vragen over gesteld, want het kan diep ingrijpen. Er heerst veel onduidelijkheid en er zijn veel vragen over die regeling, vandaar dat ik thans aandacht aan die materie besteed.
 
Tijdstip en welk vermogen
Als u nu (in 2013) een indicatie krijgt voor een verzorgings- of verpleeghuis dan is voor de berekening van de EB het 2e kalenderjaar voor het huidige kalenderjaar van belang; dus als u in 2013 wordt opgenomen is het fiscale jaar 2011 bepalend voor de EB.  Uw vermogen in dat jaar is dus bepalend voor de EB.
Uitsluitend uw Box III, dus datgene wat u gespaard heeft of uw beleggingen, wordt globaal gesproken in aanmerking genomen. De berekening daarvoor is zeer genuanceerd en thans voert het te ver om daar op in te gaan.
 
Eigen woning
Als u in een eigen woning woont, telt die NIET mee voor de Box III, want die zit in principe in Box I, ook als u uw hypotheek heeft afgelost, dan blijft uw woning in Box I. Uw eigen woning hoeft u dus – voorlopig – niet op te eten; het gaat echt om hetgeen u gespaard of belegd heeft
Gaat de woning naar Box III als u naar een verzorging- of verpleeghuis gaat? Gedurende de eerste 2 jaar niet, ook niet zolang de woning te koop is gezet.
Waar u wel mee moet oppassen is als de woning verhuurd gaat worden.
Wat ook problemen kan opleveren – ook voor het successierecht - is als de woning wordt overgedragen aan de kinderen en u daarin blijft wonen op grond van een gebruiksrecht; dan verdwijnt immers de woning uit Box I en krijgt u of geld of een vordering op de kinderen en die zitten in Box III. Dus de woning niet overdragen aan de kinderen.
 
Leeghalen Box III, toerekenen
Het advies is dus: ga Box III leeghalen. Dat kan bijvoorbeeld door te gaan schenken aan de (klein)kinderen, hetzij op papier dan wel daadwerkelijk.
Wat ook kan, bijvoorbeeld bij een echtpaar waarvan er één van hen dreigt in een verpleeghuis te worden opgenomen, het toerekenen van hetgeen gespaard is, aan de ‘goede’ echtgenoot; dat gebeurt  dan bij de aangifte IB en daarbij heeft men de keuze aan wie men zijn vermogen toerekent.
 
Schuld aan kinderen wegens nalatenschap.
Stel dat u weduwnaar of weduwe bent en u heeft een schuld aan de kinderen wegens de nalatenschap van uw echtgenoot; wordt daar rekening mee gehouden? Nee, want die schulden staan nl niet bij u in Box III, die tellen dus niet mee.
Als u een schuld heeft aan de kinderen wegens de nalatenschap van uw overleden echtgenoot, dan is het raadzaam om na te gaan of die uitbetaald kan worden.